Jabatan Kejuruteraan Mekanikal dilengkapi dengan kemudahan fasiliti, bengkel dan makmal yang terbaik dalam memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran antara pensyarah dan para pelajarnya. Di antara fasiliti yang wujud di jabatan ini adalah:

 1. Bengkel Mesin
 2. Bengkel Kimpalan
 3. Bengkel Gegas
 4. Bengkel Projek
 5. Bengkel Kerja-kerja logam (Fondri)
 6. Bengkel Plastik
 7. Makmal Uji Bahan
 8. Makmal Mekanik Mesin
 9. Makmal Metrologi
 10. Makmal Robot
 11. Makmal Loji
 12. Makmal CAD/CAM
 13. Makmal Automasi
 14. Makmal Kawalan