DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (DKM)

Sinopsis:
Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan pelajar dalam bidang kejuruteraan mekanikal. Pelajar akan mengikuti kursus pengkhususan seperti Teknologi Kejuruteraan Loji, Reka bentuk Kejuruteraan, Amalan Bengkel Mekanikal, Teknologi Woksyop, Kaji Daya Bahan, Termodinamik, Kaji Daya Mesin, kursus-kursus teras dan beberapa kursus elektif.
 
Peluang Kerjaya:
Peluang pekerjaan adalah luas dan graduan berpeluang menceburi kerjaya sebagai Pembantu Teknik (mekanikal) di sektor awam dan swasta.