DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN) (DTP)

Sinopsis:
Program ini mendedahkan pelajar kepada pelbagai teknik dalam industri proses pembuatan serta penggunaan mesin moden dalam pembuatan. Program ini juga memberi asas yang luas dalam kejuruteraan mekanikal dan pengkhususan dalam bidang pembuatan. Kursus pengkhususan adalah Sistem Pembuatan, Amalan Bengkel Pembuatan, Teknologi Bahan, Reka bentuk Pembuatan Terbantu Komputer, Kawalan Kualiti, Automasi Perindustrian dan Robotik, Ekonomi Pembuatan dan Kawalan Pembuatan di samping kursus teras dan beberapa kursus elektif.
 
Peluang Kerjaya:
Graduan dapat mencari pekerjaan di dalam pelbagai industri kejuruteraan mekanikal dan pembuatan.