DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK (DEM)
 
Sinopsis:
Program ini merangkumi pelbagai disiplin meliputi prinsip dan teori kejuruteraan mekanikal dan kejuruteraan elektrik dan elektronik. Program ini memberi asas yang luas dalam kejuruteraan mekanikal dengan pengkhususan dalam bidang kejuruteraan mekatronik. Kursus pengkhususan adalah Peranti Mekatronik, Sistem Mikro Pemproses dan Pengawal Mikro, Pengawal Logik Boleh Atur cara (PLC), Automasi Perindustrian dan Robotik, Sistem Komputer dan Aplikasi dan Mekanisme Penghantar Kuasa di samping kursus teras dan beberapa kursus elektif.
 
Peluang Kerjaya:
Graduan dapat mencari pekerjaan di dalam pelbagai industri pembuatan terutama dalam industri elektronik dan separuh pengalir.