(1) DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL

Pengajian Sepenuh Masa
Syarat kemasukan:

1. Warganegara Malaysia
2. Lulus salah satu daripada Institut Kemahiran MARA berikut:

    Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif atau
    Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Komersial)
    Sijil Teknologi Kejuruteraan Automotif (Jentera Berat)
    Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik Industri
    Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)
    Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan
    Sijil Teknologi Kejuruteraan Penyamanan Udara dan Penyejukan

Pengajian Secara Sambilan
Syarat Kemasukan:

1. Lulus Sijil Vokasional dan Teknikal / Kemahiran atau setaraf Tahap TIGA (3) yang berkaitan dan diiktiraf DENGAN minimum SATU (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

 

(2) DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN)

Pengajian Sepenuh Masa
Syarat kemasukan:

1. Warganegara Malaysia
2. Lulus salah satu daripada Institut Kemahiran MARA berikut:

    Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanik Industri
    Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekanikal (Lukisan Rekabentuk)
    Sijil Teknologi Kejuruteraan Pembuatan

Pengajian Secara Sambilan
Syarat Kemasukan:

1. Lulus Sijil Vokasional dan Teknikal / Kemahiran atau setaraf Tahap TIGA (3) yang berkaitan dan diiktiraf DENGAN minimum SATU (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.

 

(3) DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK

Pengajian Sepenuh Masa
Syarat kemasukan:

1. Warganegara Malaysia
2. Lulus salah satu daripada Institut Kemahiran MARA berikut:

    Sijil Teknologi Kejuruteraan Elektronik (Instrumentasi)
    Sijil Teknologi Kejuruteraan Mekatronik

Pengajian Secara Sambilan
Syarat Kemasukan:

1. Lulus Sijil Vokasional dan Teknikal / Kemahiran atau setaraf Tahap TIGA (3) yang berkaitan dan diiktiraf DENGAN minimum SATU (1) tahun pengalaman bekerja dalam bidang berkaitan.