DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL / DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKATRONIK / DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (PEMBUATAN)

Pengajian Sepenuh Masa
Syarat kemasukan:

 1. Warganegara Malaysia
 2. Lulus SPM atau setaraf dengan memenuhi syarat minimum berikut:
      a. Lulus Bahasa Melayu
      b. Lulus Bahasa Inggeris
      c. Lulus Sejarah
      d. Mendapat TIGA (3) kepujian bagi mata pelajaran berikut termasuk;
          i. Matematik atau Matematik Tambahan
         ii. SATU (1) mata pelajaran berikut:

spm

; ATAU
Mana-mana pelajaran yang belum diambilkira di perkara i
iii.  SATU (1) mata pelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya
      3.Tidak cacat anggota yang menyukarkan kerja amali.
      4.Tidak buta warna. (Diploma Kejuruteraan Mekatronik)
 
 
Pengajian Secara Sambilan
Syarat kemasukan:
1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau setaraf dengan memenuhi syarat minimum berikut:-
    a. Lulus Bahasa Melayu
    b. Lulus Bahasa Inggeris
    c. Mendapat TIGA (3) kepujian bagi mata pelajaran termasuk;
    - Matematik atau Matematik Tambahan
    - SATU (1) mata pelajaran berkaitan sains/ teknikal/ vokasional
    - SATU (1) mata pelajaran lain
 
ATAU
 
2. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau setaraf dengan kelulusan dalam mata pelajaran Matematik, Bahasa Inggeris DAN SATU (1) mata pelajaran berkaitan sains/ teknikal/ vokasional pada peringkat SPM.