objektif

 

  • Memberi pengetahuan teori dan amali di dalam bidang kejuruteraan mekanikal bagi melahirkan tenaga separa mahir untuk memenuhi keperluan negara.
  • Membina kecekapan pelajar dan kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif supaya  mampu menangani pelbagai cabaran hasil dari perkembangan teknologi serta mengamalkan budaya ilmu